مهندس محمد رضا خواست خدایی

محمدرضا خواست خدایی با داشتن مدرک کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی و سالها سابقه درخشان در زمینه های مختلف کارافرینی و عمرانی ، همراه با تیم مدبر و پرسابقه بر این باور است که با تکیه بر خودباوری و تلاش مضاعف همراه با انگیزه و نگاه مثبت به آینده میتوان با تمام ترس ها و سختی ها روبه رو شد و به نتایج چشم گیری در زمینه کاری ، زندگی شخصی رسید.